Derfor er en profesjonell rekrutteringsprosess helt avgjørende i 2023

Å gjennomgå rekrutteringsprosessen står kanskje ikke øverst på listen med det en leder har lyst å bruke tid på, men da er det viktig å husk på at en profesjonell rekrutteringsprosess ikke bare dreier seg om administrasjon. Det er på mange måter rekrutteringsprosessen som legger grunnlaget for verdiskapning i bedriften, og god rekruttering er derfor helt avgjørende.

God rekruttering reduserer kostnader og skaper verdi

Til å begynne med er det viktig å være klar over at rekruttering er en kostbar prosess. Direkte kostnadsdrivere som annonseringskostnader og tidsbruk er en ting, dessuten kan det å ansette feil kandidat være svært kostbart. Hovedformålet med den profesjonelle rekrutteringsprosessen er å kartlegge behovet godt, finne riktig kandidat og sikre en onboarding som fører til at kandidaten blir.

Det å investere i selve rekrutteringsprosessen vil derfor føre til at særlig kostnaden knyttet til risiko for feil reduseres, samtidig som det kan være mer sannsynlig at virksomheten faktisk henter den kompetansen som vil bidra med verdi.

Når rekrutteringsprosessen blir «motoren» i bedriften

I noen selskaper utgjør rekrutteringen selve startpunktet for prosessene som skaper verdi. Det gjelder for eksempel forretningsmodeller som er svært salgsdrevet, da vil rekruttering av nye selgere være en helt sentral måleparameter. Innenfor salg bygger mye på aktivitet, og det er viktig å holde tempoet høyt når det gjelder å rekruttere nye selgere som kan føre til at salgsaktiviteten holdes på et stabilt høyt nivå.

Derfor er det også noen selskaper som har innsett at det å rekruttere nye selgere da faktisk utgjør den aller første salgsprosessen i en rekke, og det å selge inn rollen og arbeidsplassen til kandidater faktisk kan være vel så viktig som å selge inn produktet eller tjenesten til en sluttkunde. I en slik situasjoner en profesjonell rekrutteringsprosess uten tvil avgjørende, da det er den som legger til rette for at selskapet faktisk opprettholder salg og skaper resultater på bunnlinja.