Derfor er markedsføring i butikk så viktig for industrien

Hvert år lanseres hundrevis av nye og spennende produkter i norsk dagligvare, men en majoritet av disse varene vil få et kort liv. Det kan være vanskelig å fange oppmerksomheten til kundene som stresser gjennom butikken, i tillegg er det mange som kun handler basisvarer basert på gamle vaner. I den forbindelse er god markedsføring i butikk et effektivt virkemiddel, og industriaktører må bruke ressursene sine så smart som mulig.

Kjennskap og oppmerksomhet med plakater

Enkle plakater og plakatoppheng er fortsatt effektive i 2024, selv om det også er noen butikker som har tatt i bruk digitale displayer. Med plakatoppheng er det svært enkelt å henge opp nye plakater, noe som er en stor fordel hvis plakater distribueres fra produsenten.

Det er selvfølgelig viktig å huske på at budskapet i en plakat må være svært enkelt. I lavprisbutikkene har de aller fleste plakater helt enkelt et prisbudskap, enten i kroner eller kombinert med andre kampanjer eller kundetilbud. For nye produkter er det å presentere designet i stort format et poeng i seg selv, og plakaten bør ha som hovedformål å få kunden å stoppe opp – eventuelt som en speiling av markedsføring i andre kanaler.

Priskampanjer sammen med butikkene

For nye produkter er priskampanjer ikke nødvendigvis et effektivt virkemiddel, særlig fordi kundene ikke enda har dannet seg et bilde av hva som er ordinær pris for produktet. For mer etablerte produkter er priskampanjer mer relevante, og slike kampanjer gjennomføres ofte som et samarbeid mellom produsenten og butikken.

Det finnes mange ulike modeller for slike samarbeid, men hovedpoenget er at produsenten gir en rabatt til butikkene, slik at man «deler på» rabatten til sluttkundene. Det er en form for indirekte markedsføring, samtidig som den også blir svært direkte når tilbudene presenteres i både kundeaviser og butikker. Derfor er markedsføring i butikk fortsatt også helt avgjørende for de mange produsentene i den norske næringsmiddelindustrien.