Derfor er nøyaktighet helt avgjørende – særlig i industrien

Det finnes flere ordtak som går ut på at det er smart å måle to ganger og kappe én gang, noe som uten tvil er relevant både for amatører og proffe. I mange situasjoner er det også helt avgjørende med millimeterpresisjon – ansett om det handler om motorproduksjon, elektronikk eller oppføring av et bygg.

Smart målingsløsninger til ulike bruk

Mange produksjonsprosesser er basert på svært nøyaktige mål, noe som også fører til at selv et lite avvik kan få katastrofale følger. Den klassiske målestokken kan selvfølgelig brukes opp til et gitt punkt, men etter hvert er det nødvendig med spesialutstyr:

  • En såkalt skyvelære kan brukes til å måle med høy presisjon, hos Schuchardt Maskin finner du flere typer skyvelære. Selv en manuell versjon kan gi svært nøyaktige målinger.
  • I dag er lasermåling også et svært tilgjengelig alternativ, som gjør det enkelt å måle opp for eksempel rom eller litt lengre avstander i ulike konstruksjoner.

Små avvik kan føre til store konsekvenser

Mange produksjonsprosesser er basert på svært nøyaktige mål. For eksempel er det ofte tilfelle at ulike deler og komponenter skal settes sammen til et større produkt. Da nytter det ikke at en eller flere av delene har avvik, i og med at det kan føre til for eksempel utette forbindelser eller at deler helt enkelt ikke passer sammen.

I enkelte bransjer er toleranser for avvik minimal, for eksempel når det gjelder luftfart. I denne bransjen kombineres dessuten nøyaktige mål og omhyggelige produksjonsmetoder med en rekke ulike redundante systemer og reserveløsninger. Samtidig er nøyaktig måling underveis også helt avgjørende i løpet av et fly sin levetid, for eksempel når det gjelder bruk av riktige reservedeler.

Oppsummert er korrekte mål og riktige måleinstrument helt avgjørende i de aller fleste industrisammenhenger. Riktige måleverktøy trenger ikke å koste en formue, men de kan utgjøre forskjellen mellom et vellykket resultat og betydelige avvik og problemer i produksjonen.