Forex for begynnere

Forex står for Foreign Exchange, og beskriver den type handelen du gjør med valutaer. I korte trekk stiller man to type valutaer mot hverandre, og veksler frem og tilbake etter at en eller begge valutaers verdi endrer seg.

En måte å visualisere dette, er at NOK en stund kunne byttes ca10:1 mot USD, altså at ca 10 Norske kroner hadde verdi av omtrent 1 US Dollar.

Hvis du har satt disse opp som ditt par, og verdien på Norske kroner plutselig faller, slik at du nå skal gi 12 NOK for 1 USD, kan det være lurt å veksle aktivene dine fra USD til NOK, og så kjøpe opp USD igjen når verdien på USD enten faller, eller verdien på NOK stiger igjen.

Der finnes en rekke fordeler med Forex trading.

For eksempel er markedet åpent døgnet rundt mandag-fredag, da det ikke styres av noe bestemt fysisk kontor, i motsetning til børsene som styres av lokale åpningstider.

For å handle Forex effektivt, bør du sette deg inn i de forskellige typene av valutapar.Det finnes 3 typer valutapar, alt etter hvilke valutaer du setter opp mot hverandre. Major inneholder de større internasjonale valutaene, som USD, GBP, EUR og andre, mens Minor inneholder litt mindre, men fortsatt store valutaer, som AUS, CAD og EUR. Til sist har vi ‘Exotic’, som omhandler mindre valutaer, for eksempel de skandinaviske valutaene det statistisk sett er færre som handler med.

Men, tenker du kanskje, hvorfor spiller dette en rolle? Kategorier spiller blant annet en rolle når du skal gire handelen, da forskjellige kategorier har forskjellige marginkrav.

Å gire vil si å handle for mere enn du legger inn, som et slags lån.

Den store kategorien, Major, samt Minor, har marginkrav på 3.33% og kan gires opp til 30x, men Exotic har marginkrav på 5% og kan gires opp til 20x. Dette betyr at du kan låne og handle for 20 eller 30 ganger så mye som du legger ut.

Marginkrav er kravet om hvor stor prosendtel av det man handler for, som man selv skal legge ut. Da Exotic har et mindre marked og etterspørsel, har dette de høyeste marginkravene.

Tap og gevinst bestemmes i stor del av valutakursenes stigen og fall, og det er valutaene i Major som er mest volatile. Kurser påvirkes generelt av mange forskjellige faktorer, som inflasjon, politiske hendelser, medieomtale, inntekt, og landets evne til å handle med andre land.

Det finnes en del platformer du kan handle Forex på, og flere av de større platformene har sine egne mobilapps eller pc-programmer, noen som kan kjøre handelen for deg automatisk, der du også kan innstille marginer for hvor mye du er villig til å handle for, eller hvor mye du skal tape før den stopper.

Er du i tvil om hvordan du starter uten bruk av eksterne programmer, kan du alltid henvende deg til din banks rådgiver, da disse kan gi unik innsikt og hjelpe deg med å sette opp en handelskonto.

Før du begynner Forex handel bør du sette deg inn i følgende: Trender for valutakurser du ønsker å handle med, geopolitiske og økonomiske faktorer tilhørende landet fakturaen er fra, hvilke platformer som tilbyr de beste ratene for å kjøpe seg inn og komme igang, og hvor mye gevinst du ønsker å tjene på hvor lang tid.