Viktigheten av riktig lagerorganisering med stiger

Et godt organisert lager er avgjørende for effektiv drift av enhver virksomhet som driver med fysisk inventar. Riktig organisering av lageret bidrar til å effektivisere prosesser, øke produktiviteten, redusere feil og forbedre sikkerheten. Et av nøkkelverktøyene for å oppnå riktig organisering er bruken av stiger.

Layout og planlegging

Før du organiserer et lager, er det viktig å lage en plan og layout. Et godt planlagt lageroppsett skal optimalisere plassutnyttelsen og redusere unødvendige bevegelser av varer og personell. Oppsettet bør ta hensyn til typen varer som lagres, deres størrelse, vekt og volum, samt frekvensen av deres bevegelse. Den bør også inkludere utpekte områder for ulike aktiviteter, for eksempel mottak, lagring, plukking, pakking og frakt.

Oppbevaring og hyller

Den vanligste måten å oppbevare varer på et lager er ved å bruke hyller. Hyllesystemer kommer i forskjellige størrelser, typer og materialer, inkludert metall, tre og plast. De skal være solide nok til å holde vekten av varene og oppbevaringsboksene eller beholderne. Reoler bør ordnes på en måte som maksimerer plassutnyttelsen samtidig som det gir enkel tilgang til varene.

Sortering og merking

Sortering og merking er avgjørende for enkel identifikasjon og gjenfinning av varer. Alle varer skal merkes med beskrivelse, SKU, batchnummer og utløpsdato hvis aktuelt. Etiketter bør plasseres på et synlig og konsistent sted på oppbevaringsbeholderen eller hyllen.

Bruk av stiger

Stiger er et viktig verktøy for lagerorganisering. De gjør det mulig for arbeidere å nå høye hyller og andre høye områder. Bruk av stiger kan redusere risikoen for skader på grunn av fall fra høyder betydelig. Stiger kommer i forskjellige typer, inkludert trinnstiger, forlengelsesstiger og rullestiger. Når du monter stiger, bør arbeiderne følge sikkerhetsretningslinjene, inkludert riktig plassering, stabilitet og vektkapasitet.

Bruk av stiger er et viktig verktøy for å oppnå riktig organisering, slik at arbeidere kan nå høye hyller og andre høye områder trygt. Ved å følge retningslinjene ovenfor kan bedrifter optimalisere lagerplassen, øke produktiviteten, redusere feil og forbedre sikkerheten.